25.10.2016

Над 60% от децата в социално неравностойно положение имат необходимите качества, за да станат програ

Днес би първият училищен звънец на Академия „Програмирай успех“, организирана от Фондация „Програмирай успех“.