22.05.2018

Мистерия с колективния трудов договор в здравеопазването

Колективният трудов договор в здравеопазването беше обвит в мистерия. Той беше публикуван на страницата на здравното министерство, но по-късно от работодателските организации заявиха, че не са го подписвали. Ето и пълният текст на работодателските организации: Национално представителните работодателски организации (НПРО) с изненада установихме, че на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 10.10.2016 г. е поставен т. нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“. В тази връзка изразяваме следната обща позиция: 1. В Кодекса на труда, чл. 36, ал. 8 изрично е упоменато, че представителни са всички поделения на организация, призната за представителна на национално равнище; 2. Нашите представителни организации не са подписали посочения документ и поради това няма как да се считат за правно обвързани от съдържанието му; 3. Подписалият от страна на Национална асоциация на работодателите от здравеопазването в Република България не представлява организацията и не е упълномощаван за това. 4. Подписалият от страна на Национална браншова стопанска камара на търговците-дистрибутори на едро на лекарствени продукти, медико-санитарни и билкови препарати оттегли своя подпис поради наличие в посочения КТД на разпоредби, несъвместими с изразените позиции на национално представителните работодателски организации по отношение определяне на минимална работна заплата и минимални осигурителни прагове. 5. На посочените...

Още

Горещи