25.05.2018

Климатичните промени заплашват с бедност 80 млн. градски жители

Природните бедствия в момента нанасят щети за около 314 млрд. долара годишно, като те ще се увеличат до 415 млрд. долара до 2030 г. Около 77 млн. градски жители в света ще изпаднат в бедност до 2030 г. заради климатичните промени. Опасността може да се предотврати, ако правителствата инвестират общо около 1 трлн. долара годишно в инфраструктура и подобряване на градската среда. Инвестициите ще струват скъпо особено на развиващите се страни, но без тях рисковете за градовете са огромни...

Още

Горещи