22.10.2016

Фил Хоган предлага промени в правилата за достъп на фермерите до финансиране

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган предлага да бъдат опростени правилата за достъп на фермерите до финансиране в кризисни ситуации на пазара в различните сектори с цел паричната подкрепа да се разпределя навреме. Освен това той настоява &b

Още

Брюксел отпуска 15 млн. евро в подкрепа на животновъдите

Еврокомисарят по земеделие Фил Хоган обеща още мерки в подкрепа на пазара

ЕС ни дава 6 млн. евро за сектор "Мляко"

Разпределението на средствата ще бъде обсъдено с представители на бранша България ще получи 5,8 млн. евро за подпомагане в сектор "Мляко" от Европейската комисия. Това съобщи европейският комисар за земеделието Фил Хоган по време на редовното заседание на Съвета на ЕС по земеделие в Брюксел, Белгия. ЕК предоставя на страните членки 500 млн. евро за справяне с кризата в сектор "Мляко". "150 млн. евро от помощта ще бъдат изплатени на фермерите, които заявят намаление на производството на сурово ...

България ще получи близо 6 млн. евро от ЕК за подпомагане на сектор „Мляко”

България ще получи 5.8 млн. евро за подпомагане на сектор „Мляко“ от Европейската комисия. Това бе съобщено от европейския комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и риб

България ще получи близо 6 млн. евро за подпомагане в сектор „Мляко”

България ще получи 5,8 млн. евро за подпомагане в сектор „Мляко“ от Европейската комисия. Това бе съобщено от европейския комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в град Брюксел, Белгия.  Европейската комисия предоставя на страните членки

България ще получи над 5 млн. евро от ЕК за подпомагане на сектор "Мляко"

България ще получи 5,8 млн. евро за подпомагане в сектор "Мляко" от Европейската комисия. Това съобщи европейският комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в град Брюксел. Европейската комисия предоставя на страните членки пакет от 500 млн. евро за справяне с кризата в сектор "Мляко". "150 млн. евро от помощта ще бъдат изплатени на фермерите, които заявят намаление на производството на сурово мляко, като отчетният период ще бъде послед...

ЕК удължава подкрепата за производителите на плодове и зеленчуци

Мерките ще действат до юни 2017 година, съобщи комисарят по въпросите на земеделието Фил Хоган