27.10.2016

РИОСВ продължава да търси кой трови въздуха в Русе

Продължават съвместните проверки с представители на община Русе във връзка с постъпилите сигнали за неприятни миризми от началото на септември в града. В периода 12 септември -12 октомври са извършени съвместни проверки на дружествата - "Монтюпе"...

Още

РИОСВ: „Лубрика” обгази Русе

Експертите на РИОСВ – Русе извършиха вчера контролни проверки по сигнали на граждани на три дружества, осъществяващи дейност в Източна промишлената зона на Русе. Извънредните проверки на инсталациите са по повод постъпилите между 23 и 0, 30...

РИОСВ отново търси замърсители на въздуха над Русе

Експерти на РИОСВ тръгнаха на извънредни проверки на обекти от Източна промишлена зона на Русе, съобщиха от екоинспекцията. Те търсят причинители на поредното обгазяване над дунавския град. 15 сигнала за миризми на нефтопродукти са постъпили от различни граждани в РИОСВ, първоначално в кварталите „Здравец“, „Здравец-Изток“, „Родина“,

РИОСВ - Русе проверява Източна промишлена зона

Експерти на РИОСВ – Русе извършват извънредни проверки на обекти от Източна промишлена зона на града по повод сигнали за миризми на нефтопродукти. На 20 октомври след 23 часа са постъпили 15 сигнала на граждани първоначално в кварталите...

4 предприятия в Русенско е санкционирала през септември РИОСВ

Наложени са глоби за над 500 000 лв През месец септември РИОСВ-Русе е връчила три заповеди за налагане на принудителни административни мерки на оператори от контролираната територия, съобщиха от екоинспекцията в дунавския град. Шефът на РИОСВ е издал общо 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер

РИОСВ пломбира 14 резервоара на площадката на "Полисан" в Русе

През месец септември Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е връчила три заповеди за налагане на принудителни административни мерки на оператори от контролираната територия. Това публикуваха официално на сайта на РИОСВ. Като...

През септември експертите на РИОСВ - Русе извършиха 83 проверки

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха през септември 83 проверки на 62 обекта от контролираната територия. От тях 33 са планови и 50 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 54 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното...