28.10.2016

Био- и нанотехнологиите - от лекарства до носими устройства

Биотехнологиите са един от най-бързо развиващите се сектори в медицината и фармацевтиката