22.05.2018

Прокуратурата започна проверка в мина "Бабино"

Прокуратурата в Кюстендил разпореди проверка заради стачката на миньорите в Бабино. Инспекцията по труда трябва да установи дали са изплатени работни заплати, обезщетения, осигуряване на безплатна храна за работа при специфични условия на труд, както и дали са начислени и преведени дължимите осигурителни вноски по сключените трудови договори. Срокът на възложената проверка е 5 дни, след който незабавно ще бъде предоставен писмен доклад в прокуратурата. Резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени.

Още

Горещи