22.05.2018

Агенцията по горите отчита повече нарушения в районите с ромско население

    Всяка година през този период се отчита увеличение на нарушенията по горите. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” инж. Димитър Баталов, директор на дирекция „Опазване на горите” към Изпълнителната агенция по горите. „През месеците октомври, ноември и декември актовете и съответно нарушенията са два пъти повече в сравнение с месеците април, май и юни”, посочи той. „През януари, февруари и март нарушенията също скачат.     Например за периода януари-март има 4 600 акта за трите месеца. Когато свърши зимният период, през април, май и юни са 2 100, тоест 2 пъти по-малко”, допълни инж. Баталов. Той обясни, че в населените места с концентрация на социално-слабо население, предимно ромско, живеещо в близост до горски територии, се наблюдават повече нарушения и затова в тези райони се предприемат по-чести и засилени проверки. „Те включват проверки, както от нашите горски инспектори към регионалните дирекции по горите, така и мобилните екипи към държавните предприятия. Често в акциите ползваме и сили на Дирекция „Жандармерия” и служители на МВР, тъй като, когато пристъпим към задържане на вещи и предмети на нарушенията, напрежението ескалира, събират се 50-60 роми и вече става по-сложна организацията по задържане на вещите и предметите на нарушението”, разказа инж. Баталов.   „Също така извършваме и кръстосани проверки, при които горски инспектори от една регионална дирекция по горите проверяват обектите на територията на други регионални дирекции, с цел да избегнем фактора на местна обвързаност”, отбеляза още той. Инж. Баталов подчерта, че през последните месеци е задържано и доста голямо количество дърва за огрев от дворовете на хората по селата, които са ги закупили незаконно. „Затова призовавам населението да гледа дали дърветата имат превозен билет и дали са маркирани с контролни горски марки, тъй като пристъпваме към конфискуване на незаконно придобити дърва”, заяви той. Инж. Баталов припомни, че гражданите вече могат да подават сигнали на нарушения по горите и установена незаконно добита дървени на телефон 112. 

Още

Горещи