24.10.2016

Миньорите от Бобов дол блокираха пътя за Радомир

  И в този час продължава протестът на миньорите от рудник "Бабино". Част от протестиращите миньори са блокирали пътя за Радомир. Преди час работниците отказаха и второто предложение на ръководството на рудника за поетапно изплащане на всичките им дължими заплати, съобщава БНТ. Миньорите настояват заплатите за август и септември, както и ваучерите за храна от март досега, да им бъдат изплатени веднага в пълен размер. Протестиращите се оплакаха, че нарочно се намалява притокът на чист въздух в мината, за да бъдат принудени миньорите сами да излязат от рудника. Обвиненията категорично бяха отхвърлени от ръководството на мината. Протестът продължава вече трети ден, днес в Бобов дол с миньорите се срещна и омбудсманът Мая Манолова. И в момента тя е в рудника, за да разговаря с протестиращите.

Още

Протестиращите миньори блокираха пътя за Радомир

И в този час продължава протестът на миньорите от рудник "Бабино". Преди минути стана ясно, че част от протестиращите миньори са блокирали пътя за Радомир. Преди час работниците отказаха и второто предложение на ръководството на рудника за поетапно изплащане на всичките им дължими заплати. Омбудсманът Мая Манолова слезе при протестиращите миньори в мина "Бабино" в Бобов дол и ще остане там, докато не им бъдат изплатени заплатите за август.

Спира работа най-големият рудник на Балканите към мини "Бобов дол"

Промишленият добив на въглища в най-големия рудник на Балканите - "Бабино" към мини "Бобов дол", спира. Официално е уведомена за това и Областната инспекция по труда в Кюстендил, която започва проверка по спазвавето на правилата и безопасността на труда при спирането на технологичния добив на въглища. В "Бабино" работят около 600 миньори и екипи въгледобивници и по поддържането на съоръженията. Спирането на добива не означава масови съкращения - направени са разчети за пренасочване на миньорите към трите останали рудника на мини "Бобов дол", а живеещите в Радомирско и Земенско ще започнат работа към "Открит въгледобив" в Перник, наемател на който също е бизнесменът Христо Ковачки. Той държи и мините в Бобов дол. Това съобщи лидерът на синдиката "Подкрепа" в мините инж.Чавдар Иванов. В рудник "Бабино" добивали до 800 тона висококачествени и висококалорични въглища на денонощие, които се транспортират до ТЕЦ "Бобов дол". Минни експерти поясняват, че заради дълбочината на залежите обаче добивът на въглища в този рудник е много скъпо, което налага крайната мярка за спирането му.

Близо четвърт от общините свиват просрочените си дългове

Близо една четвърт от общините свиват просрочените си задължения през първото тримесечие на годината в сравнение с периода октомври - декември на 2015 г. През януари - март намалява и обемът на общинския дълг и общинските гаранции. Близо половината общини не успяват да достигнат средното равнище на събираемост на местните данъци.  Без просрочени задължения са едва 43% от общините Според данните общо 64 общини, или 24% от всички, през първото тримесечие са намалили просрочените си дългове, като общият размер на намалението на просрочията е за над 17 млн. лв. Над 36%, или 69 общини, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година с 58.6 млн. лв. Останалите 115 общини, или 43% от общия им брой, завършват първото тримесечие на 2016 г. без просрочени задължения. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 11.4 млн. лв., или 6.2% от размера на просрочените задължения в бюджета. Просрочените задължения на общините общо към 31 март са 197.4 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 183.6 млн. лева. Те са формирани от 150 общини (59% от общия брой общини). В сметките за средства от Европейския съюз и в другите сметки и дейности просрочените задължения са 13.9 млн. лв., или 7% от общия размер на просрочията. Като цяло общо просрочените задължения на общините се увеличават с 43.1 млн. лв. края на март 2016 г. спрямо края на март 2015 г. Спрямо края на 2015 г. общият размер на просрочените задължения се увеличава със 7.6 млн.лв. Общинският дълг и общинските гаранции към края на март са 1.251 млрд. лв., в т.ч. 635.6 млн. лв. вътрешен (50.8 %) и 616.2 млн. лв. външен дълг (дългът на Столичната община формира 47.4 % от общия размер на дълга). Спрямо края на 2015 г. размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява със 65.1 млн. лв. Малко общини имат приходи над средните за страната Средният дял на приходите на общините в общите постъпления за страната се запазва - на 37.94% спрямо 40.17 % в края на 2015 г. Към края на първото тримесечие на 2016 г. общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, като към края на миналата година са били 42. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи достига 100.17% спрямо 81.84 % през 2015 г. като 62 общини постигат резултат над средното за страната (56 в края на 2015 г.) В същото време 42 общини към края на първото тримесечие са с поети ангажименти за разходи, които надвишават с над 50 на сто средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. С най-големи отклонения са Сливен, Смолян, Родопи, Карлово и Девня, при които това съотношение е трицифрено в проценти. Спрямо края на предходната година леко спада броят на общините, които са с отрицателно бюджетно салдо. В края на март общо 21 са в такава ситуация. Половината общини не си събират данъците Средното равнище на събираемост на местните данъци в страната е 65.9%, като общо 125 общини (47.2% от всички) отчитат по-ниски параметри, показват данните на финансовото ведомство. Сред тези с най-ниска събираемост са Радомир (44.07%), Бобовдол (44.20%), Горна Оряховица (47.82%), Бойчиновци (44%).