17.12.2017

Био- и нанотехнологиите - от медицински лекарства до носими устройства

Биотехнологиите са един от най-бързо развиващите се сектори в медицината и фармацевтиката

Още

Горещи