22.05.2018

Прокуратурата се самосезира и възложи проверка на Инспекцията по труда

Окръжна прокуратура - Кюстендил се самосезира и възложи проверка по реда на надзора за законност на Дирекция „Инспекция по труда" - Кюстендил във връзка със стачката на миньорите от рудник „Бабино" при Мини „Бобов дол".Проверката следва да установи дали са изплатени работни заплати за положен от миньорите труд, обезщетения за прекратени трудови правоотношения, осигуряване на безплатна храна за работа при специфични условия на труд, както и дали са начислени и преведени дължимите осигурителни вноски по сключените трудови договори. Контролният ор...

Още

Горещи