25.05.2018

Понижение на молбите за помощи при безработица в САЩ до ново 43-годишно дъно от 246 хиляди

Броят на американците, попълнили молби за помощ при безработица, остана за втора поредна седмица в 43-годишното дъно, което е пореден знак за продължаващо укрепване на трудовия пазар в САЩ. Заявките за социални помощи при безработица за седмицата до 8-и октомври бяха ниво от 246 000 при средни прогнози на финансовите пазари за тяхно повишение до 253 000, показва проучване на Департамента по труда. Данните за предходната седмица до 1-ви октомври бяха ревизирани надолу до 246 000 от 248 000 предишна оценка. По този начин молбите за помощи при безработица остават за втора поредна седмица в 43-годишно дъно - най-ниско тяхно ниво от ноември 197-3а година. В същото време молбите за помощи при безработица остават под важното ниво от 300 000 за 84-та поредна седмица, като това представлява най-продължителен период на ниски заявки за социални помощи от 1970 година насам, когато обаче населението и работната сила в САЩ беше далеч по-малки по размер. На четириседмична осреднена база молбите за социални помощи за седмицата до 8-и октомври се понижиха с 3500 до 249 250 броя, достигайки също най-ниско ниво от ноември 1973-а година и за 82-ва поредна седмица задържат под важното ниво от 300 000. Продължаващите молби за помощи при безработица (за повече от една седмица) за седмицата до 1-ви октомври се понижиха с 16 000 до 2,046 милиона - най-ниско ниво от юни 2000 година. Департаментът по труда отбеляза, че няма специфични фактори, които да се повлияли на последните седмични данни. Въпреки поредните доста ниски заявки за помощи при безработица, през последните месеци има забавяне на темпото при разкриване на нови работни места, като потвърждение за това бяха последните данни за заетостта през септември. Според доклад на Департамента по труда от петък (7-и октомври), американската икономика, извън селскостопанския сектор, разкри през септември 156 хиляди нови работни места, докато безработица беше на ниво от 5 на сто. По този начин средният растеж на заетостта през последните три месеца се забави до 192 000 спрямо средномесечен растеж от 229 000 през цялата 2015-а година, но въпреки това е достатъчен, за да абсорбира нарастващото население в САЩ и за запазване на естествения растеж на работната сила.

Още

Горещи