28.10.2016

Русин Катански - Катанеца: Кърпите и шапките ми са около 200 на брой

Странникът „архивира” червените си дрехи на червени закачалки, зелените на зелени...