23.05.2018

Нови специализирани автомобили и съдове за битови отпадъци в Стара Загора

Десет нови специализирани автомобила обслужват съдовете за битови отпадъци в Стара Загора. Те отговарят на високите екологични стандарти ЕВРО 5. По изискване на Община Стара Загора са снабдени и с GPS-устройства за по-надлежно проследяване и осъществяване на непрекъснат контрол върху дейността им. В града поетапно се разполагат 2 100 нови контейнера тип „Бобър", 150 контейнера с вместимост 4 и 6 куб.м. В употреба за събиране на битови отпадъци са и 250 кофи тип „Мева" (110 л.), 155 пластмасови кофи (240 л.), 1 250 улични кошчета и 200 съда за п...

Още

Горещи