28.10.2016

Бъдещето на „Царските конюшни”

Абстрахирайки се от скандала около собствеността на поредния апетитен имот в центъра на София, обект на скандал в последно време – „Царските конюшни”, е интересно да се обсъдят други два въпроса. Единият е доколко имотът, заключен между четири улици, може да бъде застроен и сгради с какво предназначение е най-удачно да бъдат разположени там. Насоки по тези въпроса дава в интервю за imot.bg арх. Ваня Едрева. - Арх. Едрева, с какво от архитектурна гл.т. „Царските конюшни” са ценни за София? - Обектът е ценен, защото е натоварен исторически. Изграждането на „Царските конюшни” минава през няколко етапа. Те започват да се изграждат още при Батенберг с цел поместване и обслужване на царските инвентари. В последствие Фердинанд я разширява. При цар Борис също е преустроена, защото първоначално обектът е бил конюшни с каляски и с коне. Там са се грижили за целия екипаж – поддържали са и конете, и дори са правили украси за празници. С поставяне началото на автомобилостроенето през XX в., там се е помещавал  автопаркът на царската институция. Мястото е имало и музейна функция, тъй като там се е съхранявала каляската на Мария Антоанета, която е подарък на Фердинанд за сватбата му с Мария-Луиза. - Какво е състоянието на сградите в комплекса? - Важно е да се отбележи, че има и доста съборени сгради в комплекса. От градоустройствено решение комплексът е много интересен. Той излиза на четири улици, а през средата минава улица, ...

Още

Софийската градска прокуратура протестира заповедите за земята под царските конюшни

Софийската градска прокуратура (СГП) е протестирала пред Административен съд София-град (АССГ) трите заповеди на бившия областен управител на София Веселин Пенев, които са свързани с продажбата на земята под т.нар. "царски конюшни" в центъра на София. Протестите са предприети по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Лиляна Павлова, пише в съобщението на СГП до медиите. Така въпросните сделки, чието оповестяване предизвика шумен политически...

Три проблема при сделката с „Царските конюшни”

Софийска градска прокуратура (СГП) подаде протести за обявяване нищожността на три заповеди на бившия областен управител на София-град Веселин Пенев, които са свързани с продажбата на т. нар. „Царски конюшни“. С единият протест се иска фактическото разваляне на  продажбата на имота, който се намира на бул. „Дондуков“ в София. СГП намира и трите заповеди на Пенев за нищожни. По закон прекратяването на съсобствеността с държавата се извършва на база пазарна оценка на съответния дял, направена от независим оценител, на цена не по-ниска от данъчната оценка на имота. В случая с „царските конюшни“ фактът на съсобствеността не е безспорен. Трите заповеди на бившия областен управител са с неясен предмет. Съществува несъответствие на административните актове (трите заповеди) с целите на закона, т. е. налице е разпореждане с цена на имота по-ниска от пазарната и данъчната цена. За това СГП е поискала изслушването на съдебно-оценителна експертиза, която следва да направи оглед на място и проверка за подобни сделки в Агенцията по вписванията и да даде отговор на въпроса „какви са реалните пазарни цени на имотите“, върху които са т.нар. „царски конюшни“....

Прокуратурата встъпи като страна в процеса за сделката с царските конюшни

Държавното обвинение настоява за разваляне на продажбата на имота

Прокуратурата също видя проблем в сделката за "царските конюшни"

Прокуратурата също намери пороци в сделката за т.нар. "царски конюшни". Това се разбра от съобщение на държавното обвинение. Прокуратурата е сезирала Административния съд в София с искане за обявяване за нищожни три заповеди на бившия областен управител на София Веселин Пенев, след които сделката за продажбата е станала възможна. В средата на септември регионалният министър Лиляна Павлова заяви, че е внесла искане в Софийския градски съд (СГС) за обявяване за нищожен договорът за...

СГП подаде протести за разваляне на сделката с „Царските конюшни“

По повод предложение на министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Софийска градска прокуратура извърши проверка с оглед упражняване на правомощието си и подаде протести за обявяване нищожността на три заповеди на бившия областен управител на София-град Веселин Пенев, които са свързани с продажбата на т. нар. „царски конюшни“, съобщи БГНЕС. По изготвените три протеста са образувани три дела от административен характер пред Административен съд София-град (АССГ), с които се иска фактическото разваляне на продажбата на имота, който се намира на бул. „Дондуков“ в София. По същество СГП намира и трите заповеди на Пенев за нищожни, предвид следните съображения: Противоречия с материалния закон – прекратяването на съсобствеността с държавата се извършва на база пазарна оценка на съответния дял, направена от независим оценител, на цена не по-ниска от данъчната оценка на имота. В конкретния случай с т. нар. „царските конюшни“ фактът на съсобствеността не е безспорен. Трите заповеди на бившия областен управител са с неясен предмет. Липсва материална компетентност - издадените заповеди са предшествали приключването на съдебни производства, касаещи имота, тоест налице е „превратно упражняване на власт“. Несъответствие на административните актове (трите заповеди) с целите на закона, т. е. налице е разпореждане с цена на имота по-ниска от пазарната и данъчната цена. За това СГП е поискала изслушването на съдебно-оценителна експертиза, която следва да направи оглед място и проверка за подобни сделки в Агенцията по вписванията и да даде отговор на въпроса „какви са реалните пазарни цени на имотите“, върху които са т.нар. „царски конюшни“. Предстои определяне на съдия-докладчици по трите образувани дела в АССГ, насрочване за разглеждане в открито съдебно заседание и произнасяне на съда. 

Прокуратурата встъпи като страна по делата за Царските конюшни

По повод на предложение на министъра на МРРБ, Софийска градска прокуратура извърши проверка с оглед упражняване на правомощието си по чл. 126 вр. чл. 16 ал. 1 т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и подаде протести за обявяване нищожността на три заповеди на бившия областен управител на София-град Веселин Пенев,