21.10.2016

Книжарница в Атина „полетя“ във въздуха

Книжарница в центъра на Атина "полетя" във въздуха след взрив на бомба. Тя се намира в същата сграда, в която се помещава атинския...

Още

Димитър Добрович рисува романтични картини и се сражава в отрядите на Гарибалди

Докато народът ни изстрадва последните десетилетия на османския гнет, един сънародник вкусва свободата и достига висоти, непристъпни дотогава за нито един българин. Димитър Добрович успява да получи академично образование, да вкуси от националнообединителните борби и да се нареди сред европейските художници романтици. И въпреки че почти целият му творчески живот минава в Рим, в края на битието си той се завръща в новоосвободеното отечество, където с четка в ръка завършва земния си път. В началото съдбата не се отнася милостиво към родения през 1816 г. в Сливен художник. На единайсет години той остава сирак и обстоятелствата го отпращат в Цариград. Оттук обаче започва стремителният му житейски и творчески подем, който ще го отведе и в други столици и ще го срещне с първокласни майстори – не просто откриватели на неговия талант, но и вдъхновители по пътя му към голямото изкуство. Димитър Добрович е изключителна личност, която стои в началото на българското светско изкуство – независимо че едва в последните десет години, когато се връща в родината, има непосредствено отношение към художествения й живот – разказва изкуствоведът доц. Ружа Маринска. – Той напуска България като юноша, художественото си образование получава в Атина и продължава в Рим, където и минава голямата част от живота му – около 45 г. Така че, за да можем да се произнесем кой е Димитър Добрович, трябва да го ситуираме на този общоевропейски фон. И тогава става ясно, че той има отношение към късния романтизъм и навярно е единственият художник, който програмно се вписва в това русло на европейското изкуство. Можем да открием романтизма например в неговите прекрасни селянки от околностите на Рим, както и в женските меланхолно-сантиментални образи. Където и да се намира обаче, художникът не може да забрави окаяната орис, сполетяла родината му. Вероятно затова и става гарибалдиец. Когато през ноември 1848 г. пристига в Рим, Димитър Добрович попада във вихъра на най-големите вълнения – продължава разказа си Ружа Маринска. – И бидейки млад художник, записал се вече в Римската академия за изящни изкуства “Сан Лука”, той естествено е увлечен от този вихър. Но както сам признава пред проф. Иван Шишманов /известен български интелектуалец и политик/, той за твърде кратко време – може би не повече от месец, е бил в студентския батальон. Става дума за май-юни 1849 г., когато е на барикадите, защитавайки подстъпите на Рим. Тогава, както сам разказва, вижда Гарибалди при църквата “Сан Джовани”. Години по-късно Димитър Добрович ще се завърне в свободното отечество – ентусиазиран и от радушното посрещане на българската делегация в Рим, която оглежда за наследник на овакантения от княз Александър Батенберг трон. “Стареят на българските живописци”, както ще го нарече проф. Иван Шишманов, е приет в родината си с отворени сърца. Какво обаче е достигнало до нас от творчеството му, разпиляно между Гърция, Италия и България? Той работи, оценен е, награждаван е, негови работи са постъпили в гръцки колекции, но те не са изучени и нямаме достъп до повечето от тях – отговаря Ружа Маринска. – Ситуацията в Рим е същата, затова и можем да коментираме само тези произведения, а те не са малко, които са останали в римското му ателие и които той донася в България при завръщането си през 1893 г. Тогава той показва стотина работи в Народното събрание – оригинални произведения и копия на италиански ренесансови майстори. Днес те се съхраняват в НХГ, но има и значителна сбирка в художествената галерия на родния му град Сливен. Други картини пък са разпръснати из частни колекции. Що се отнася до Рим, въпреки огромните усилия да издирим нещо от Димитър Добрович, натъкнахме се на срамни резултати – оказа се, че негови творби се предлагат на търгове под чужди имена. Така че това е отворена врата, през която трябва да продължим да работим. 2016-а е обявена за година на Димитър Добрович. Двестагодишнината от рождението му ще бъде отбелязана с научни конференции, беседи и изложби, които ще ни представят необикновената съдба на един космополитен според съвременните стандарти българин.

Заораване и провиране през дреха – езически обичаи за предпазване от болести и бедствия

Заораване и провиране през дреха са старинни обичаи, свързани по своя смисъл и действие. Те се извършвали при пълно мълчание, в потайни доби (след залез и преди първи петли), а т.нар. „близначен култ“ има водещо значение.  Заораването някога извършвали за предпазване от епидемии, градушка, наводнение, пожар, както и от демоничните същества, които можели да навредят на хората. Случвало се да пресъхнат кладенците в селото, лоша болест да покоси много от обитателите му или друга беда да направи невъзможен живота на общността. Тогава старейшините избирали ново място –  голяма поляна върху стабилна почва, в близост до водни източници, добре защитена от гори и пр. За защита на новото село извършвали заораване. Поредицата от ритуали прилагали и ако бедствие е сполетяло хората (разби ра се, без да се преселват). Подготовката за обичая е доста трудна, има много изисквания и затова се извършвал рядко. Това свидетелства видният етнограф Димитър Маринов. В началото на ХХ век той пише, че е намерил само едно заорано село (и стотина години по-рано, т.е. някъде през ХIХ в.), а в много други е получил сведения за обичая. При това – само в Източна България. В някои от селищата имало преселници от Одрин, Лозенград, Дедеагач и др. Според него, в Средна Северна и Западна България този обред не е съществувал. В какво се състои заораването: първо се намира „близнило дърво“ – т.е. от корена да излизат два ствола. Те биват отсечени и от тях се изработват дървените части на ралото. Желязото за палешника се събира от девет места – девет различни околии. Самият палешник се изковава за една нощ от ковачи близнаци. Кове се само нощно време. Когато пропеят първи петли, работата спира. При изработването на ралото, участниците трябва да са напълно голи и да спазват ритуално мълчание. Щом уредът е готов, други братя близнаци впрягат два вола (също близнаци) и изорават една или три бразди около селото. Орачите също трябва да са голи, орат в потайна доба. С браздите очертават три концентрични кръга на 2-3 метра разстояние един от друг. При извършване на заораването, някога непременно известявали цялото село и никой не излизал от дома си. Никого не пускали и да влиза в селото – завардени били всички кръстопътища. Народното схващане е, че, ако някой види ритуалното заораване, то губи магическата си сила и не може да спира бедствия и болести. В някои селища близнаците тръгвали в противоположни посоки и на мястото, на което се срещали, колели воловете и ги заравяли, заедно с катинар, заключен с ключ. Много често този обред е придружен от други магически действия. След заораването се гаси огънят във всички огнища – нещо, което се прави само в определени от традицията дни. Братята близнаци добивали жив огън по възможно най-първичния способ – чрез триене на сухи дървета. От този огън взимали всички и го занасяли в домовете си. Според поверието живият или младият огън прогонва злото. На някои места по време на заораването и добиването на огъня, две девойки близначки месели обреден хляб. Трудноизпълнимият обред заораване на някои места бил заместван от т.нар. провиране през дреха. Интересен е фактът, че сведения за него са намерени в селищата, в които извършвали заораване. За обичая е необходима черна вълна и „чисти“ жени или моми, които да я подготвят. Първо намирали черен овен, остригвали вълната, изпирали я, изсушавали, изпридали и изтъкавали плат, от който ушивали дреха. На някои места вместо вълна използвали коноп. Всичко това трябвало да се извърши за една нощ – вълната се стриже след залез слънце, а дрехата до е готова преди изгрев. Жените се събирали в някоя крайна селска къща и изтъкавали платното, наричано „чумино“ (от чума). Приготвена по този начин, дрехата (или платното) е лековита и магическа. През нея (а на места – през платното) се провирали всички от дома. Тъй като тук също е необходимо участниците да са голи, мъжете и жените го извършвали поотделно, в потайна доба. Провирането става извън селото – в градина, нива и т.н. Вярва се, че хора, проврели се през такава дреха, стават недосегаеми за всякакви болести. След това дрехата се дава на съседите, помагали при изработването ѝ. Ако обредът се извършвал за цялата общност, мома без родители яхвала като кон платното и обикаляла три пъти селото. След третата обиколка платното, заедно с уредите, с които е изработено (кросно, хурка, вретено и пр.) заравяли в чужд синор. Вярвали, че така заравят и лошотиите, които дебнат човека отвсякъде. 

Веганът Скатов стъпи на Анапурна и Макалу

Атанас Скатов се завърна за две седмици в родната България от Хималаите, където за 78 дни той участва в 3 експедиции до осемхилядниците Анапурна, Дхаулагири и Макалу и успя да изкачи два от тях. Това поредно приключение бе част от проекта му за скоростно изкачване на 14-​те най-​високи върхове на планетата над 8000 метра без консумация на храна от животински произход, или като веган. Целта на експеримента е да докаже, че силата на човешкия дух и възможностите на човешкото тяло преминават значително отвъд онази граница, която ние, хората, сме им определили. С планинарство Скатов се занимава от 2010 г., с алпинизъм – от 2012 г, когато стартира първият от веганските му проекти, които вървят паралелно – за изкачване на първенците на седемте континента. Вече можем да се гордеем, че българин веган е погледнал към света от най-високите върхове на шест континента – Африка, Европа, Южна Америка, Азия, Австралия и Океания и Антарктида. Наско става веган преди четири години и половина в търсене на оптималния баланс между изхранването като начин за поддържане на човешкия организъм и опазването на природата. За начина си на хранене казва: „Малко е краен, но за мен е важно да проверя как той се отразява на човешкия организъм. Трудно е да се намира качествена веганска храна. На експедиция е още по-трудно”. Затова при всяко пътуване задължително носи в багажа си специална храна – лиофилизирани храни, ядки, конопено семе, растителни протеини – оризови и грахови, витамини, минерали. След всяко завръщане преминава пълни кръвни и функционални изследвания и изследвания на вътрешните органи, които до този момент показват, че организмът му продължава да функционира перфектно. Първият от изкачените от Скатов през последните месеци връх е Анапурна, може би най-трудният за изкачване поради тежките климатични условия и сложния терен с отвесни ледени стени, който е взел най-много жертви от всички осемхилядници – споделя Скатов. – Експедицията продължи значително по-дълго, отколкото сме предполагали. Направихме първа атака на 15 април. Но само четири човека продължихме до около 7 900 м, откъдето поради лоши метеорологични условия се върнахме обратно в базовия лагер. Отново две седмици чакахме прозорец с хубаво време и на 1 май успяхме да се качим на връх Анапурна. Изключително трудна експедиция. Теренът е много тежък. Падат много лавини. Има много цепнатини. Този път, за щастие, Анапурна не е взела нито една жертва. От цялата група само един кореец полетял в 10-метрова цепнатина, но се разминал с навехнат крак. След Анапурна, Атанас Скатов атакува Дхаулагири, обаче: Там направихме грешка, че тръгнахме много късно вечерта от последния лагер – в 24 часа вместо в 19 часа, за да имаме време да стигнем до върха. По обяд стигнахме до 7 900 м, на около 250 м под върха. Времето се развали, изви се ураганен вятър и колкото и да ми беше мъчно, слязох надолу. Другите бяха слезли преди това. Доста се двоумих, дали да тръгна сам нагоре. Но теренът е много труден и при тези климатични условия рискът беше прекалено голям. В крайна сметка, едно от качествата на добрия алпинист е умението трезво да преценява ситуацията и да не поставя живота си на карта в името на победата на всяка цена. И като подарък – третият осемхилядник в тази експедиция – Макалу, се оказва по-гостоприемен. След една нощувка в базовия лагер на 23 май Скатов стъпва на петия по височина връх на планетата, или 8481 м, този път с още един българин – опитния алпинист Боян Петров, който е диабетик. По пътя си има шанса да се срещне и една от атракциите в алпинизма – испанския дърводелец Карлос Сория, който започва да катери на около 60-годишна възраст. А днес, на 77 години има зад гърба си 13 осемхилядници. Той казва, че има ли желание, полага ли човек нужния труд, всичко се сбъдва, невъзможни неща няма, разказва Наско. Интересно ми беше да разбера по какъв начин протича подготовката за експедиция на един непрофесионален алпинист като Скатов. Ето какво ми отговори той: Аз вече 4 години – от 2012 г., тренирам почти всеки ден, като практикувам различни спортни дейности. Освен че ходя в планината редовно с тежка раница, карам колело – планинско и шосейно, плувам, бягам, катеря се, с йога се занимавам. Сега за първи път не съм тренирал, но сега в момента съм във възстановителен период. След двете седмици почивка на родна земя, Скатов отново отлетя. Вече е в Исламабад, Пакистан, откъдето ще се насочи към осемхилядниците Гашербрум 1 и Гашербрум 2. Снимки: личен архив

Българинът Скатов стъпи на Анапурна и Макалу

Атанас Скатов се завърна за две седмици в родната България от Хималаите, където за 78 дни той участва в 3 експедиции до осемхилядниците Анапурна, Дхаулагири и Макалу и успя да изкачи два от тях. Това поредно приключение бе част от проекта му за скоростно изкачване на 14-​те най-​високи върхове на планетата над 8000 метра без консумация на храна от животински произход, или като веган. Целта на експеримента е да докаже, че силата на човешкия дух и възможностите на човешкото тяло преминават значително отвъд онази граница, която ние, хората, сме им определили. С планинарство Скатов се занимава от 2010 г., с алпинизъм – от 2012 г, когато стартира първият от веганските му проекти, които вървят паралелно – за изкачване на първенците на седемте континента. Вече можем да се гордеем, че българин веган е погледнал към света от най-високите върхове на шест континента – Африка, Европа, Южна Америка, Азия, Австралия и Океания и Антарктида. Наско става веган преди четири години и половина в търсене на оптималния баланс между изхранването като начин за поддържане на човешкия организъм и опазването на природата. За начина си на хранене казва: „Малко е краен, но за мен е важно да проверя как той се отразява на човешкия организъм. Трудно е да се намира качествена веганска храна. На експедиция е още по-трудно”. Затова при всяко пътуване задължително носи в багажа си специална храна – лиофилизирани храни, ядки, конопено семе, растителни протеини – оризови и грахови, витамини, минерали. След всяко завръщане преминава пълни кръвни и функционални изследвания и изследвания на вътрешните органи, които до този момент показват, че организмът му продължава да функционира перфектно. Първият от изкачените от Скатов през последните месеци връх е Анапурна, може би най-трудният за изкачване поради тежките климатични условия и сложния терен с отвесни ледени стени, който е взел най-много жертви от всички осемхилядници – споделя Скатов. – Експедицията продължи значително по-дълго, отколкото сме предполагали. Направихме първа атака на 15 април. Но само четири човека продължихме до около 7 900 м, откъдето поради лоши метеорологични условия се върнахме обратно в базовия лагер. Отново две седмици чакахме прозорец с хубаво време и на 1 май успяхме да се качим на връх Анапурна. Изключително трудна експедиция. Теренът е много тежък. Падат много лавини. Има много цепнатини. Този път, за щастие, Анапурна не е взела нито една жертва. От цялата група само един кореец полетял в 10-метрова цепнатина, но се разминал с навехнат крак. След Анапурна, Атанас Скатов атакува Дхаулагири, обаче: Там направихме грешка, че тръгнахме много късно вечерта от последния лагер – в 24 часа вместо в 19 часа, за да имаме време да стигнем до върха. По обяд стигнахме до 7 900 м, на около 250 м под върха. Времето се развали, изви се ураганен вятър и колкото и да ми беше мъчно, слязох надолу. Другите бяха слезли преди това. Доста се двоумих, дали да тръгна сам нагоре. Но теренът е много труден и при тези климатични условия рискът беше прекалено голям. В крайна сметка, едно от качествата на добрия алпинист е умението трезво да преценява ситуацията и да не поставя живота си на карта в името на победата на всяка цена. И като подарък – третият осемхилядник в тази експедиция – Макалу, се оказва по-гостоприемен. След една нощувка в базовия лагер на 23 май Скатов стъпва на петия по височина връх на планетата, или 8481 м, този път с още един българин – опитния алпинист Боян Петров, който е диабетик. По пътя си има шанса да се срещне и една от атракциите в алпинизма – испанския дърводелец Карлос Сория, който започва да катери на около 60-годишна възраст. А днес, на 77 години има зад гърба си 13 осемхилядници. Той казва, че има ли желание, полага ли човек нужния труд, всичко се сбъдва, невъзможни неща няма, разказва Наско. Интересно ми беше да разбера по какъв начин протича подготовката за експедиция на един непрофесионален алпинист като Скатов. Ето какво ми отговори той: Аз вече 4 години – от 2012 г., тренирам почти всеки ден, като практикувам различни спортни дейности. Освен че ходя в планината редовно с тежка раница, карам колело – планинско и шосейно, плувам, бягам, катеря се, с йога се занимавам. Сега за първи път не съм тренирал, но сега в момента съм във възстановителен период. След двете седмици почивка на родна земя, Скатов отново отлетя. Вече е в Исламабад, Пакистан, откъдето ще се насочи към осемхилядниците Гашербрум 1 и Гашербрум 2. Снимки: личен архив