24.10.2016

Непочистени, неукрепени... Язовирите ни остават опасни!

Проверка на прокуратурата е установила, че проблемите остават

Още

Докъде стигнаха проверките за безопасност на язовирите

Проверките на язовирите не са спирали от 4 януари тази година, когато бяха назначени първите няколко служители в новосъздадената главна дирекция "Надзорни язовирни стени и съоръжения" към Агенцията за метеорологичен технически надзор. Това коментира в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" Валентин Чиликов, главен секретар на Агенцията за метеорологичен технически надзор: Проверките продължават. Не са спирали нито за момент, дори в активния летен сезон, когато условията бяха изключително трудни за проверки. Броят на язовирите в страната е 5128. Това е по данни на Министерството на околната среда и водите. Тази бройка е динамична, защото по време на проверките установяваме, че има язовири, които не са вписани в тези списъци, както има и подадени брой язовири на територията на областите Хасково и Кърджали, които са разделени като поземлени имоти, като номера на поземлени имоти, иначе казано – един и същи воден обект го броим четири пъти, което е некоректно.Цялото интервю с Валентин Чиликов можете да чуете в звуковия файл.

Общините ще могат да ремонтират язовирите си с европари

Общините ще могат да кандидатстват за средства за подобряване на техническото състояние на язовирите, които стопанисват. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на заседание на парламентарната комисия по околна среда и води. Средствата са заделени по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Процедурата ще е в размер на 20 млн. лв. и е в рамките на новата ос "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища". До края на годината...

12 хил. предписания за нередности по язовирите у нас

12 000 предписания за отстраняване на различни нередности по язовирите са издали инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Над 70% от язовирите у нас са проверени от началото на тази година. Вече са издадени седем акта за неизпълнени препоръки за безопасна експлоатация, предаде Нова ТВ.  За два язовира в Бургаско има предписания за закриване, както и предупреждение за намаляване на обема вода във всички водоеми преди идването на голямата вода през зимата и пр...

Отново проверяват язовирите в страната

Министърът на околната сред Ивелина Василева обаче успокои, че няма критично покачване на речните нива

Каква е причината язовирите у нас да са толкова опасни?

  Разпоредена от Върховната административна прокуратура (ВАП) проверка установила, че неотстранени проблеми правят язовирите у нас опасни. „Констатирани бяха повтарящи се пропуски, които определят опасността им – неправилно конструктивно изпълнение; непочистени изпускатели; недостатъчно удълбочени или неотремонтирани преливници, неукрепени или неремонтирани корони на язовирни стени, неотстранена храстова и дървесна растителност  по откоси на стените и по основни изпускатели”, съобщава Нова телевизия. Според разпореждането за проверка, дадено на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН), трябва да се установи и дали се изпълняват предписанията за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Обвинителите искат и проверка на това дали се предприемат мерки за осигуряване изправността на съоръженията. Ако шефът на ДАМТН установи някакви нарушения, той трябва да предприеме „действия по налагане на принудителни административни мерки, съответно по реализиране на административно-наказателна отговорност на отговорните”. Срокът за извършване на проверката, определен от ВАП, е 28.11.2016 г.    

Отново проверяват язовирите

  Нова проверка на състоянието на язовирите и техническите съоръжения към тях в страната ще бъде направена по разпореждане на Върховна административна прокуратура. Още на 29 септември ВАП разпореди на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ да организира проверка по отношение на всички контролирани от агенцията язовири в страната за спазването на разпоредбите на Закона за водите, в частта относно поддържането в технически изправно и безопасно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, пише БГНЕС. ВАП извърши няколко проверки по реда на надзора за законност и изпълнението на правомощията от компетентните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг. По отношение на язовирите в страната бяха констатирани повтарящи се пропуски, които определят опасността им – неправилно конструктивно изпълнение; непочистени изпускатели; недостатъчно удълбочени или неотремонтирани преливници, неукрепени или неремонтирани корони на язовирни стени, неотстранена храстова и дървесна растителност по откоси на стените и по основни изпускатели, съобщават от прокуратурата. В тази връзка ВАП разпореди при проверката да се установи изпълняват ли се и в срок предписанията на комисиите, назначавани от областните управители за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката трябва да установи предприемат ли се необходимите мерки за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация, съобразно нормативните изисквания за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация. Предстои да бъде проверено и дали в случаите, когато ЗВ предвижда това, се изпълняват дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях, както и дейностите в случаи на опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората и за околната среда. Указано е на председателя на ДАМТН при констатиране на нарушения по предмета на проверката да се предприемат действия по налагане на принудителни административни мерки, съответно по реализиране на административно- наказателна отговорност на нарушителите. Срокът за извършване на проверката, определен от ВАП е 28.11.2016 г. Решението на Административния съд - Смолян може да се обжалва пред Върховния административен съд.