13.12.2017

Фондовете за инвестиции в здравни имоти в САЩ отбягват старческите домове

Свитите бюджетни разходи изправят фондовете с висока експозиция към този сектор пред риск

Още

Горещи