22.05.2018

Районна прокуратура с протест срещу общинска наредба в Котел

Административният съд в Сливен ще гледа дело по протест на Окръжната прокуратура за Наредбата за издаване на разрешителни за преместваеми обекти на територията на Котел. Прокуратурата протестира няколко текста от Наредбата. Единият от тях изисква наемателят да предоставя нотариално заверено съгласие за поставяне на павилиона, а в Закона за устройството на територията се изисква само изрично писмено съгласие. Т. е, общинският съвет в Котел поставя повече изисквания към ползвателите на услугата, отколкото самия Закон изисква, посочва Прокурат...

Още

Горещи