22.10.2016

2-3% от родните предприятия ползват наличния научен ресурс

По иновации България се нарежда на последните места