21.10.2016

Чуждестранни инвеститори съдят Toshiba за 16,7 млрд. йени

Те търсят компенсация за щетите, нанесени им от счетоводния скандал на компанията