27.10.2016

Агенцията по храните е направила извънредна проверка в училищните столове

Инспектирани са и детските кухни към ясли и детски градини