27.05.2018

БФБ прекрати търговията на основен пазар на три дружества

Енемона АД-Козлодуй, Енергони АД-София, Стел Солар 1 АД са преместени на Алтернативен пазар

Още

Горещи