21.05.2018

Как преговарянето на уроци да бъде по-интересно за децата?

Проект, който има за цел да насърчи учебния процес и да допиринесе за затвърдяването на преподавания материал, получава евро средства по програма "Еразъм +". "Интерактивно образование в 360°" е реализирана идея на Георги Палпурин, баща, който намира начин да направи преговарянето на уроци интересено. Проектът предлага иновативни визуални уеб допълнения към учебния материал.

Още

Горещи