27.10.2016

Шосе, а насред него – стълб стърчи, с високо напрежение!

16 г. отнело да преасфалтират пътя, сега пак е неизползваем