29.10.2016

Електрически стълб е оставен в средата на ново шосе

Сигнал за абсурдно строителксо решение