22.05.2018

Електрически стълб е оставен в средата на ново шосе

Сигнал за абсурдно строителксо решение

Още

Горещи