21.05.2018

Обучават педагогически съветници и психолози за прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование

За поредна година, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с Регионално управление на образованието - Сливен, организира методическо обучение, насочено към работата на педагогически съветници, психолози  и представители на координационните съвети по училищата. Темата на обучението е "Методическо подпомагане и насоки за работа при прилагане на Закона за предучилищно и училищно образование, във връзка с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование" и ще се проведе о...

Още

Горещи