26.10.2016

Половината от шосета са без осеви линии

Скъпа боя издържа пет пъти повече от обикновената