26.10.2016

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е на посещение в Русия

Основна тема на визитата ще бъде обсъждането на следващите стъпки по изпълнението на решението на Международния арбитраж по казуса с АЕЦ "Белене". Това ще е втора среща на работната българо-руска група, която заседава във Варна през септември, и същевременно второ посещение на енергийния ни министър Теменужка Петкова в руската столица през последните месеци. В делегацията, водена от нея, са включени представители на Българския енергиен холдинг и Националната електрическа компания. Те ще преговарят с Държавната корпорация за атомна енергия на Руската федерация "Росатом" и "Атомстройекспорт".  Преди четири месеца, през юни, страната ни беше осъдена да плати 620 млн. евро за поръчано на Русия оборудване за АЕЦ "Белене".  Всеки ден просрочка увеличава сумата със 167 хил. евро лихва. Наскоро Народното събрание разреши държавна помощ за Националната електрическа компания, с която да се покрие задължението. Сега се очаква произнасяне и от страна на Брюксел. Междувременно България очаква нейни представители да видят на място произведеното оборудване, което страната трябва да плати.

Още

Русия се отказва от лихвите за "Белене", ако НЕК заплати пълната сума по арбитража до 15 декември

Русия се отказва от лихвите, които България дължи заради решението на Арбитражния съд за оборудването за АЕЦ "Белене". Това стана ясно, след като българската страна и руската компания "Атомстройекспорт" подписаха споразумение за окончателно приключване на решението за международен търговски арбитраж във връзка с проекта "Белене". "Атомстройекспорт" се отказва да предяви инвестиционен спор към българската държава. В резултат страната ни ще намали дължимата сума с около 90 милиона лева, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова: Това са онези лихви, които са в размер на 167 000 евро на ден и които се трупаха на сметката на Националната електрическа компания (НЕК). Нашите партньори от "Атомстройекспорт" се отказват от тези лихви и размерът на тези лихви до 15-и декември е 23 милиона евро. Това са близо 47 милиона лева, които ще бъдат спестени на НЕК. От друга страна, НЕК имаше седем искания за корекции към Международния търговски арбитраж във връзка с определяне размера на лихвата. Тези корекции – четири от тях бяха одобрени. Двете страни се съгласиха, че ще приемат коригираното решение на Международния арбитраж. В резултат на това намаление отново НЕК ще спести лихви в размер на 20,9 милиона евро. В замяна на руския отказ от дължимата лихва НЕК се ангажира да плати до 15-и декември пълния размер на сумата по арбитражното решение по проекта "Белене".

Плащаме по-малко лихви за AEЦ "Белене"

Русия се отказа от лихвите по глобите за задълженията на страната ни за реакторите на АЕЦ "Белене". Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова преди заседанието на Министерски съвет.

Русия ни опрощава лихвите за "Белене"

Русия се отказа от лихвите върху дълга на България за двата реактора на АЕЦ "Белене". За това се договориха българският енергиен министър Теменужка Петкова и шефът на "Росатом" Кирил Комаров. „Национална електрическа компания“ ЕАД и АО „Атомстройекспорт“ подписаха споразумение за окончателно уреждане на отношенията съгласно решението на Международния арбитражен съд в Женева по дело ICC No. 18086/GZ/MHM („Споразумението”). Както предвижда приетият на 28-ми септември 2016 г. от българското Народно събрание Закон за предоставяне на възмездна финансова помощ за изплащане задълженията на НЕК ЕАД по арбитражното решение във връзка с проекта „Белене“, плащанията ще се извършат на базата на подписано между двете страни споразумение. Благодарение на конструктивния диалог между двете страни на 26-ти октомври бе подписано споразумение между НЕК и АСЕ. Постановената от арбитража в Женева сума възлиза на 601,617,133 евро (главница и лихва) след корекция от Трибунала на грешки при изчисление, които възлизат общо на 20.9 милиона евро. До заплащане на пълната сума, НЕК ЕАД дължи и по 130 хил. евро лихва на ден. Двете страни постигнаха съгласие НЕК ЕАД да извърши пълно плащане към АСЕ на или преди 25-ти декември тази година. При пълно погасяване на задължението на или преди 15-ти декември 2016, АСЕ ще се откаже от натрупаните след излизане на арбитражното решение лихви (лихва от 14.06.2016 до 15.12.2016 г., която възли...

Консорциумът АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - (EDF) завърши дейностите по обосновката за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“

  На 25 октомври 2016 г. в АЕЦ „Козлодуй“ се проведе събитие, посветено на приключване на дейностите по договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - EDF за обосновката за възможността за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.  В мероприятието взеха участие министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова, първият заместник генерален директор и директор на Блока за развитие и международен бизнес на руската държавна корпорация „Росатом“ Кирил Комаров, представители на АЕЦ „Козлодуй“, Българския енергиен холдинг, Агенцията за ядрено регулиране и основни организации, участващи в реализирането на проекта - АО „Русатом Сервис“, АО „Концерн Росенергоатом“, Electricite de France, АО „Атомтехенерго“, ОКБ „Гидропрес“ и „Риск инженеринг“. В рамките на събитието Консорциумът предаде заключителните отчетни документи по проекта. Предавателния протокол подписаха изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и генералният директор на АО „Русатом Сервис“ Евгений Салков.  Резултатите от проведените изследвания показаха, че обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система за техническо обслужване и ремонт, могат безопасно да бъдат експлоатирани до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики. АЕЦ „Козлодуй“ е единствената АЕЦ в България и основен производител на електроенергия в страната, осигуряващ повече от една трета от общия годишен обем от производството на електроенергия. В момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят Пети и Шести енергоблок с реактори ВВЕР- 1000/320 с обща енергийна мощност 2000 мегавата. Енергоблоковете са въведени в експлоатация съответно през  1987 г.  и 1991 г. Срокът на експлоатация на енергоблоковете е определен от проекта за АЕЦ и е 30 години. Сроковете на действие на лицензите на Пети и Шести енергоблок изтичат през  2017 г. и 2019 г. През 2012-2014 г. от консорциума  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“ –  EDF (Франция) бе извършено комплексно обследване и оценка на фактическото състояние на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ – първи етап от проекта за удължаване на срока на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“. В резултат на изпълнените дейности от първия етап на проекта по удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ бе разработена Програма за подготовка за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, в която са планирани мерки за реализиране на втория етап на проекта. Съществена част от целия обем на дейностите в съответствие с Програмата е включена в обхвата на договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума  АО „ Русатом Сервис“ –  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“  - EDF (Франция).  Лидер на Консорциума е  АО „ Русатом Сервис“ – компания-интегратор на общото сервизно предложение на предприятията на руската държавна корпорация „Росатом“. За организиране на изпълнението на дейностите,  АО „ Русатом Сервис“ регистрира на територията на България свой филиал. Филиалът на  АО „ Русатом Сервис“ се намира на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. В рамките на консорциума  АО „ Русатом Сервис“ е основен изпълнител на дейностите и представлява консорциума при официалните комуникации с АЕЦ.  АО „ Русатом Сервис“ привлича за изпълнение на дейностите подизпълнители, осъществява организацията по изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Другите членове на Консорциума -  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“  (оператор на всички руски централи - общо 34 енергоблока ) и EDF  (оператор на всички френски АЕЦ, 58 енергоблока ), както и експлоатиращите организации на двете страни, осигуряват прилагането в проекта на целия натрупан руски и европейски опит по удължаване на срока на експлоатация. „За нас този проект е изключително важен, защото ние прекрасно разбираме колко голяма роля играят действащите енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“ за България и се радваме, че можем да дадем своя принос за осигуряване на енергийната стабилност на страната“, отбеляза Кирил Комаров. „Благодарение на отличното сътрудничество между АЕЦ „Козлодуй“ и консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - Electricite de France българското правителство изпълнява успешно един от основните си приоритети в енергийния сектор, а именно продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на атомната централа. Запазването на капацитета на АЕЦ „Козлодуй“ ще гарантира устойчивостта на българската енергийна система“, каза министър Петкова.  Справка: Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - Electricite de France за изпълнение на дейностите по разработване на обосновка за удължаване срока на експлоатация на Пети енергблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години бе подписан на 29 септември 2014 г. Срокът за изпълнение на договора е 27 месеца. АО „Русатом Сервис“ влиза в електроенергийното подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“. Компанията предоставя на чуждестранните АЕЦ с реактори ВВЕР пълния спектър от услуги и доставки, необходими за осигуряване на експлоатацията и ремонта на централите. „Русатом Сервис“ присъства практически във всички страни с действащи АЕЦ с ВВЕР извън пределите на Русия. На пазарите в България, Китай, Иран и Армения АО „Русатом Сервис“ заема лидерски позиции, като се явява основен изпълнител на дейностите по удължаване на сроковете на експлоатация, изпълнението на плановите ремонти и модернизация на оборудването на централите. „Русатом Сервис“ има задграничен поръчков портфейл на стойност около 500 млн. долара. За изпълнение на дейностите по проекта АО „ Русатом Сервис “ е привлякъл следните подизпълнители: 1. АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ е главният конструктор на реакторни установки от типа ВВЕР, в това число е и главен конструктор на реакторните установки на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ с реактори от типа ВВЕР-100 (модел В-320 ). АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на реакторната установка. 2. АО „ АТОМТЕХ Е НЕРГО “ АО „А томтех е нерго “ е руският лидер в областта на организацията, управлението и изпълнението на дейностите по въвеждане на АЕЦ в експлоатация. АО „А томтех е нерго “ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топломеханичното оборудване и тръбопроводите от първи и втори контур, дизел-генераторните електростанции, транспортно-технологичното оборудване. 3. „Риск Инженеринг“ АД (България) „Риск Инженеринг“ АД е инженерингова компания, която е специализирана в областта на предоставяне на пълния спектър от инженерингови и консултантски услуги в енергийния сектор чрез изпълнение на проекти от национално и международно значение, включвайки оценки и управление на рисковете и надеждността при експлоатацията на сложни проекти в енергийната и химическата промишленост. „Риск Инженеринг“ АД е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на строителните конструкции, в това число и на защитната херметична обвивка и системите за пренапрежение на защитната херметична обвивка. В проекта също така участват: НИЦ „Курчатовски институт“ – научен ръководител на реакторните установки ВВЕР ФГУП ЦНИИ КМ „ Прометей “ – основния изследователски център за проучване на конструкторски материали за обекти от ядрената енергетика. АО „ ОКБМ Африкантов “ ( Нижний Новгород) – притежава съвременни технологии и ноу-хау, заема водещи позиции при създаване на много видове енергийно оборудване Статус: Напълно са завършени дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топлообменното, помпеното, транспортно-технологичното и електротехническото оборудване, тръбопроводите и арматурата, строителните конструкции на сградите и съоръженията според резултатите от комплексното обследване. Резултат: обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система на техническо обслужване и ремонт (ТОиР), могат безопасно да се експлоатират до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики. Резултатите от дейностите (30 години допълнителна експлоатация) за Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ съответстват на резултатите, получени при удължаването на срока на експлоатация на руските АЕЦ. Многогодишната експлоатация на енергоблоковете с ВВЕР-1000, в това число и в Русия, показва голямата им надеждност и правилността на избраните проектни принципи за осигуряване на безопасност. Общо тези енергоблокове имат повече от 900 реакторни години безаварийна експлоатация Към настоящия момент АЕЦ „Козлодуй“ може да подаде необходимите документи в Агенцията за ядрено регулиране за подновяване на лицензията за експлоатация на Пети енергоблок за нов 10-годишен срок. Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „ Русатом Сервис “ – „ Риск Инженеринг “ АД бе подписан на 28.01.2016 г. в рамките на Междуправителствената руско-българска комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество в София. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца, а за завършването на дейностите - 31.07.2018 г . Към настоящия момент са разработени методологии и програми за обследване. Изпълнява се ключовата задача за 2016 г. – обследване на техническото състояние на оборудването и тръбопроводите на Шести енергоблок по време на плановия годишен ремонт (октомври-ноември).    

Русия се отказва от лихвите за Белене (обновена)

Русия ще се откаже от лихвите върху дълга на България за двата реактора на АЕЦ "Белене". За това са се разбрали българският енергиен министър Теменужка Петкова и шефът на "Росатом" Кирил Комаров тази сутрин, научи в. "24 часа". В момента Петкова и Комаров отиват към Министерския съвет за среща с премиера Бойко Борисов,

"Росатом" ще удължи с още 30 години експлоатацията на 5-и блок от АЕЦ "Козлодуй"

Първият заместник-генерален директор на "Росатом" Кирил Комаров е в България, за да подпишат договор с АЕЦ "Козлодуй" за удължаване на срока на работа на 5-ти блок с още 30 години. Министър Теменужка Петкова присъстваха на  подписване на протокол за предаване на заключителните документи за продължаване срока за безопасна експлоатация на блока до 2047-а г.   По арбитражното дело за АЕЦ "Белене" енергийният министър Петкова заяви, че се очаква България да се разплати с Русия до средата на декември:Както вече споменах, имаме съвместна работна група, която работи изключително добре. В момента водим преговори по отношение на условията, при които трябва да бъде извършено плащането и съответно сроковете. Желанието и амбицията на Националната електрическа компания и съответно на българската страна е, това разплащане, финалното разплащане, да стане до средата на месец декември най-късно. От своя страна, първият заместник-генерален директор на "Росатом" Кирил Комаров обясни, че веднага щом страната ни плати, те могат да ни предадат готовото оборудване за централата.  Ако бъде поискано обаче, те могат да продължат да съхраняват реакторите, като сумите, които ще трябва да плати страната ни за това, няма да са значителни: Ако нашите български колеги ни помолят да съхраняваме оборудването известно време, ние можем да го направим, но ви уверявам, че това няма да струва някакви безумни космически суми.В сравнение с парите, които България трябва да плати за оборудването, тези суми са смешни.