28.10.2016

Никога не правете това, когато отивате в чужд дом

Ако искате отново да ви поканят на гости, не трябва да нарушавате някои основни правила на етикета, като да говорите по телефона на масата или да влезете в хола с обувки