27.10.2016

Изненада! Събирането на отпечатъци се оказва безсмислена процедура

Закон пречи на полицията да разкрива битовите кражби. И събирането на отпечатъци често се оказва безсмислена процедура.