22.05.2018

Граждани от ЕС ще получават социални помощи, само ако са живели на свои разноски в Германия пет години

Германия ще допуска чужденци от ЕС до социалните си помощи, само ако са живели пет години без прекъсване на свои разноски в страната. Това предвижда закон, който днес бе приет от правителството в Берлин. Чужденците от страни-членки на ЕС, които никога не са работили в Германия, няма да имат право на социални помощи.  В новоприетия закон се отбелязва, че, за да получат пълен достъп до социалната система на Германия, хората от други европейски държави трябва да са живели на свои разноски в Германия в продължение на 5 години. Така правителството се опитва да прекрати социалния туризъм, който практикуват някои граждани на ЕС, най-вече от България и Румъния.  Досега гражданите на ЕС имаха право да получават социални помощи след 6-месечен престой в страната. В бъдеще, ако те не намерят работа и не се интегрират в пазара на труда в Германия, ще имат право само на помощ в рамките на 4 седмици, за да организират завръщането си в родината.  Законът е един от най-строгите в ЕС и ще надмине дори този във Великобритания. Там ограниченията са за четири години.

Още

Горещи