22.10.2016

Дигиталните технологии - The Next Big Thing

Консуматорът на утрешния ден все по-малко притежава продуктите, а ги заема, използва и споделя през различни механизми и платформи