28.05.2018

Социалният министър лети за Люксембург

  Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се състои на 13 октомври в Люксембург, съобщи БГНЕС. Съветът ще обсъди предложението за изменение на директивата за защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Министрите по заетостта и социалните въпроси ще разгледат и предложението за директива на Съвета във връзка с изпълнението на Конвенцията на Международната организация на труда относно условията на труд в сектора на риболова.

Още

Горещи