26.10.2016

Международна организация помага на МОН за развитие на българското образование

  Министерството на образованието и науката ще получи съдействие от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) по измерването и анализа на представянето на българското образование, пише БГНЕС. Правителството утвърди днес подписаното през август т. г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОН и МБВР и предлага на Народното събрание да го ратифицира. В рамките на разписаните дейности в споразумението ще бъдат проведени технически семинари, свързани с използването на Мерки с добавена стойност в училищата (МДСУ) – инструмент за измерване на представянето на учебните заведения въз основа на резултатите от тестовете на учениците. Очаква се да бъдат представени софтуерни решения и платформи за МДСУ, разработени във водеща европейска страна, и използването им от различни нива на управление. По дейност „Показатели за представяне на училищата“ ще бъде направен преглед на световния опит и добрите практики при разработването и прилагането на системи за измерване на ефективността на училищата. Ще бъде предложена и система от показатели за представяне на училищата, съдържаща методология за измерване и препоръки относно събирането на данни. Финансирането на дейностите е в размер на 250 000 евро, като средствата се осигуряват по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Още

Ремонт оставя временно без ток 28 селища

Неотложни ремонтни работи в подстанция „Берковица“, собственост на   държавния Електроенергиен системен оператор – „ЕСО“ ЕАД,  налагат временно изключване на разпределителна уредба високо напрежение, съобщиха от ЧЕЗ. На 03 ноември 2016 г., за периода от 14:30 до 16:30 ч., без електрозахранване ще останат  следните населени места: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА гр.Берковица, с.Замфирово/Рашовица, с. Бързия/Цветкова бара; с. Боровци; с. Слатина; с. Мездрея, с. Котеновци, с. Гаганица, с. Бокиловци, с. Бистрилица, с. Комарево, с.Костенци, с. Балювица, с. Пърличе...

Ремонтират водните атракциони в парка на Сандански

Туристическият потенциал на Сандански за по-добро използване на природното и културно наследство ще бъде развит с изпълнението на проект „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма", който спечели община Сандански. Чрез него ще се извърши цялостен ремонт на няколко водни обекта в парк „Свети Врач". Любимите места за отдих на санданчани и гости - скален алпийски кът, водопад, водно огледало и водните пътища ще бъдат реновирани с ново декоративно осветление, ще бъдат закупени и инсталирани нови водни помпи. Хидроизолацията ще б...

Препоръчаха ремонти на някои язовири в Силистренско

Междуведомствена комисия обследва потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла в област Силистра. Проверката проследи състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях. Констатациите са, че е сравнително добро състоянието на 500-метровия участък след язовирните стени на проверените обекти; има проводимост, но речните русла на отделни обекти не са почистени, поради което са направени предписания за мерки за привеждане в изправно техническо състояние. Проверените обекти имат изготвени аварийни планове, актуализ...

Приходите на Монбат растат с 18,9% на годишна база през септември

Консолидираната печалба през месеца е с 2,6% по-голяма спрямо година по-рано

Внимание, шофьори! Ограничават движението по АМ "Тракия" заради ремонти

Поради ремонт на надлез над АМ „Тракия“ се ограничава движението в платното в посока Бургас при км 133. Движението се пренасочва двупосочно в платното в посока Бургас-София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Местят паметник, който попада в обхвата на пътен ремонт

Във връзка с рехабилитация на пътя Михалково – Кричим, от км 88 до км 103, и необходимост от извършване на уширение на пътното платно, е предвидено преместване със 100 метра на паметник, който попада в участъка. Монументът се намира при километър 100. В момента паметникът на 22-та разстреляни перущенци в дефилето на р. Въча е само на 50 см от ръба на настилката. До монумента няма дори площадка за спиране. В техническия проект за рехабилитация на ...