21.10.2016

Свитата длан е болест

При контрактурата на Дюпюитрен няма болезненост