27.10.2016

Изборът на нов ректор на МУ-то е оспорен в съда

Проф. Миланова отново обяви Общото събрание за нелегитимно