24.05.2018

Топъл обяд e осигурен за петдесет дряновци

За първи път община Дряново кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016", финансирана по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Вече топъл обяд се приготвя за 50 жители от град Дряново, определени от Дирекция „Социално подпомагане". Условието е да са на месечно подпомагане по чл.9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотноживеещи хора с минимални пенсии.Проектът ще функционира до к...

Още

Горещи