21.10.2016

Германия ограничава социалните помощи за нови мигранти

Граждани без осигурена работа ще могат да искат помощи след като са живели 5 години в страната