26.05.2018

Ясни са секциите в Германия

На 11 октомври 2016 г. (вторник), изтече  срокът за подаване на заявления от български граждани за гласуване извън страната. Съгласно последните промени в Изборния кодекс, за да се открие избирателна секция в чужбина трябва да има подадени минимум 60 заявления за определено място. Общият брой секции, които могат да бъдат открити в една държава не може да надвишава 35, уточняват от ЦИК. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателните секции извън страната при спазване на законодателството на съответната държава. Федерална Република Германия е сред държавите, за които са подадени заявления от български граждани, които желаят да гласуват извън страната. На 10 октомври 2016 г. Министерство на външните работи публикува официална информация, че ФР Германия, позовавайки се на установената протоколна практика не разрешава тази година изключение от принципа и откриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства и бюрата на почетните консули на Република България и дава разрешение на българската страна да организира провеждане на избори и референдум на 6 ноември и откриване на изборни секции в: Посолството в Берлин, Генералното консулство в Мюнхен и Консулството във Франкфурт на Майн, както и в канцелариите на почетните консули в Хамбург, Магдебург, Мюнстер, Дармщадт и Щутгарт http://www.mfa.bg/embassies/germany/events/bg/536/23/6666/index.html До 15 октомври (събота), включително, ЦИК с...

Още

Горещи