12.12.2017

Акционерите одобриха вливането на Албена инвест холдинг в Албена АД

Дейността на бившия приватизационен фонд ще бъде прекратена без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане

Още

Горещи