26.05.2018

Изложба на открито разкрива историята на севлиевския край

Севлиевци и гостите на града могат да разгледат изложба на открито „Недвижими културни ценности и забележителности в Севлиево", разположена върху оградата на Парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите". Паметникът на свободата, Часовниковата кула, Ранно византийска и средновековна крепост „Хоталич" са само част от седемнадесетте пана, които запознават с богатата история на севлиевския край. Представена по достъпен начин чрез текст и снимки от миналото и настоящето, изложбата дава нагледна представа за богатото културно-историческо наследство...

Още

Горещи