28.05.2018

Държавата конфискува имущество за почти 500 000 лева

  Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) спечели окончателно две дела за отнемане на собственост на обща стойност 467 287 лв. От Атанас Тончев, бившата му съпруга и дъщеря му се отнема имущество за 241 555 лв.. То включва имот в Камен бряг, идеални части от два имота на територията на общините Добричка и Вълчи дол, левовата равностойност на дружествени дялове, както и суми от продажба на имущество, по банкови сметки и дадени в заем на трети лица. Процедурата срещу Атанас Тончев е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Той има сключено споразумение, с което се признава за виновен за лихварство в периода 1999 – 2005 г. От Людмил Ковачев се отнема имущество на стойност 225 732 лв. То включва суми за придобиването на дружествени дялове и средства от продажба на имущество и внесени по банкови сметки, пише БГНЕС. Процедурата срещу Людмил Ковачев е по реда на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Тя стартира, след като е получено уведомление, че Ковачев е обвинен в данъчно престъпление и документна измама. Според обвинението, през 2009 година той, чрез фирмата си „Химера" е договорил с варненската фирма „Агрорезерв" да достави слънчоглед за сумата от 63 хил. лв. Доставката е заплатена, но не е получена. През същата година Ковачев е използвал и документи с невярно съдържание пред Националната агенция по приходите, срещу които му е възстановен ДДС за 20 хиляди лева.

Още

Горещи