22.05.2018

Правят нова Сувенирна палата

Община Враца изготвя докладна относно изработване на Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за изграждане на Административно-търговски център за урегулиран поземлен имот с №181 в кв.1, зона Център. Това е теренът, върху който в момента се намира сградата на Сувенирната палата в града. Докладната предстои да бъде внесена за разглеждане на предстоящото заседание на Общински съвет. Решението за съставяне на докладната е обосновано от настоящето състояние на сградата, която е амо...

Още

Горещи