26.05.2018

Библиотеката работи по проект за интеграция на деца от ромската общност

Регионална библиотека "Дора Габе" в Добрич започна работа по проект за образователна интеграция на деца от ромската общност. Дейностите са насочени към формиране на основни образователни и социални компетенции на деца, чийто майчин език не е български. Библиотечните специалисти ще помагат за ограмотяването на ромските деца, обогатяване на лексикалния им запас от български думи и за стимулиране на техните творчески заложби.В първото занимание по проекта се включиха деца от ромски...

Още

Горещи