20.05.2018

Творецът, обречен на музиката

Панчо Владигеров е българският композитор, който създаде изключително по художествената си стойност творчество и тласна далеч напред историческото развитие на лишената от вековни традиции българска музика. Панчо Владигеров е роден на 13 март през 1899г. в Цюрих. Той е отгледан в семейството на интелектуалци и безспорно средата оказва важно влияние върху неговия житейски път и развитието на личността му. Владигеров е роден в Швейцария, но там живее за кратко. Докато е малък, родителите му се местят в България и заживяват в Шумен. Вероятно от ро...

Още

Горещи