24.10.2016

Барса с голям жест към българче с умствена изостаналост

Поплаках си от радост, признава майката на момчето