27.05.2018

Цацаров: КС да определи изискването за съответствие между структурата на прокуратурата и на съда

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска от Конституционния съд да определи действителното съдържание на изискването за съответствие между структурата на прокуратурата с тази на съдилищата. Според Цацаров съдържанието на конституционната разпоредба е дискусионно. Основният въпрос е дали държавното обвинение има право на гъвкави структурно-организационни решения, тоест да прекрои картата на прокуратурите, без да се съобразява с тази на съдилищата. В очакване на тълкувателното решение на КС, с докладчик - бившия национален омбудсман Константин Пенчев, Сотир Цацаров развива двете схващания за съдържанието на текста, че структурата на прокуратурата следва тази на съдилищата - буквалното, т.е. на всеки един съд да отговоря съответна прокуратура, и другото, че текстът в Конституцията само създава задължение да се гарантира функционално съответствие между съд и прокуратура. От искането на главния прокурор става ясно, че той е привърженик на второто, небуквалното, разбиране. Аргументът му - съдът и прокуратурата са с различните законови функции и задачи. Цацаров дава и пример с административните съдилища, към които не бяха създадени прокуратури. Според обвинител номер едно, ако конституционните съдии възприемат неговата теза, териториалните прокуратури могат да бъдат оптимизирани чрез окрупняване и разширяване на района им на действие, без процесът да е предпоставен от или свързан с аналогична промяна на съдебните райони.

Още

Горещи