25.10.2016

Повишават се адвокатските хонорари

Минималният хонорар за писмена консултация се вдига от 40 на 60 лв.