23.10.2016

Липсва целенасочена инвестиционна политика по региони

Според НСИ в София-град влизат 54% от чуждите инвестиции у нас